HOSxP > แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ

สิทธิเบิกจ่ายตรง ชำระเงิน

<< < (2/3) > >>

witxp:
รายละเอียดตามเอกสารของกรมบัญชีกลางครับ
หมวดที่ 5
ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
วัสดุทางการแพทย์ที่จัดอยู่ในรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคในหมวดที่ 2  จะนำมาไว้ในหมวดนี้ไม่ได้ และค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ได้มีการคิดราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายหมวดอื่นแล้ว  หรือรวมอยู่ในค่าหัตถการ ค่าการบริการอื่นๆ จะนำมาคิดในหมวดนี้อีกไม่ได้ (เช่น ในกรณีที่การกำหนดราคาค่าผ่าตัด ได้กำหนดโดยคิดรวมอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการผ่าตัดจนครบกระบวนการแล้ว เมื่อมีการคิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย จะนำค่าไหมเย็บแผลที่ใช้ในการผ่าตัดมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดนี้อีกไม่ได้)
ส่วนที่เบิกได้ หมายถึง ส่วนที่ใช้กับผู้ป่วยขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล สำหรับส่วนที่จ่ายให้กับผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้นอกโรงพยาบาล เบิกไม่ได้
รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จะมีประกาศในภายหลัง
หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าเวชภัณฑ์ ให้กำหนดเช่นเดียวกับการกำหนดราคายา

จะ upload ให้ก็พอดีไฟล์เกิน 1 MB ใหญ่เกินครับลองไปดูตาม link ด้านล่างนี้ครับ เว็บใหม่กรมบัญชีกลาง ตรงกับหน้าที่ 7 คลิกอันที่ 4 จากด้านบน ของวันที่ 20/12/49    อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
http://www.cgd.go.th/wps/portal/!ut/p/c1/jY7NCoJAFIWfxQeIe2ccx3E5ZuqQaFqaugkJEcGfFhH09mkrN1rnLD8O34ESpg7Vq22qZzsOVQc5lPzGTONMlKWjl6FEmmDk8eSIyjYmXix4JAKO1PbcE4-lkEL_Zx1GNHWZIkTwA0HKfWYHmULP-bW-zm9X7Y7PNvn33cy3_DPHlUiE0B_7GgoozYUliC2k4WVv60xRX2dQdHVT3d_w6NMcW7VzpaZ9ADjk7WY!/dl2/d1/L0lJSklna2shL0lCakFBTXlBQkVSQ0lBISEvWUZOQTFOSTUwLXchLzdfNDc1UzFJOTMwT0xROTAyTlRDQjM0STJIMzQ!/?WCM_PORTLET=PC_7_475S1I930OLQ902NTCB34I2H34_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect%2FCGD+Internet%2FCGD+Internet%2FCGDInfo%2FWelfare%2FInteresting%2FCT_CGDInfo_MedicalWelfare_Interesting?&PC_7_475S1I930OLQ902NTCB34I2H34_WCM_Page.60a4f4004a744df4b094f756e808438d=7#

Manit:
ขอถามพี่ธีรวิทย์หน่อยครับ

ผมตีความให้พวก syring ต่างๆไปอยู่หมวด 2 จะผิดไหมครับ เพราะหมวด 2 เขาอธิบายดังนี้

หมวด2 มี 10 หมวดย่อย

- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กำหนดประเภทและอัตรา
ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวด ได้แก่
- หมวด1 ระบบประสาท
- หมวด 2 ตา หู คอ จมูก
- หมวด 3 ระบบทางเดินหายใจ
- หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด
- หมวด 5 ทางเดินอาหาร
- หมวด 6 ทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธุ์
- หมวด 7 กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
- หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- หมวด 9 อื่นๆ
- หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์

ตัวสุดท้ายนี่เหละ ที่ผมเห็นช่องว่าพอจะตีความให้เข้าไปอยู่ในหมวดนี้ได้ สงสารข้าราชการนะครับ

ตอนนี้สิทธิ น้อยกว่าบัตรทองอีก  :-[

witxp:

--- อ้างจาก: Manit ที่ กันยายน 02, 2009, 09:04:32 AM ---ขอถามพี่ธีรวิทย์หน่อยครับ
ผมตีความให้พวก syring ต่างๆไปอยู่หมวด 2 จะผิดไหมครับ เพราะหมวด 2 เขาอธิบายดังนี้
หมวด2 มี 10 หมวดย่อย
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กำหนดประเภทและอัตรา
ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวด ได้แก่
- หมวด1 ระบบประสาท
- หมวด 2 ตา หู คอ จมูก
- หมวด 3 ระบบทางเดินหายใจ
- หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด
- หมวด 5 ทางเดินอาหาร
- หมวด 6 ทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธุ์
- หมวด 7 กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
- หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- หมวด 9 อื่นๆ
- หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์
ตัวสุดท้ายนี่เหละ ที่ผมเห็นช่องว่าพอจะตีความให้เข้าไปอยู่ในหมวดนี้ได้ สงสารข้าราชการนะครับ
ตอนนี้สิทธิ น้อยกว่าบัตรทองอีก  :-[

--- End quote ---
คิดได้แต่ทำไม่ได้ครับ เราสงสารเขาก็จริงแต่เวลากรมบัญชีกลางเรียกเงินคืนจากโรงพยาบาล (หรือโรงพยาบาลให้เรียกคืนจากเราเพราะเราตีความไปเอง) ใครจะสงสารเราครับ ผมก็เข้าใจครับแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆ ว77 หมวดวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์มีรายการชัดเจนครับ เราตีความเองไม่ได้เลย ดูที่หน้าสุดท้ายของ ว77 ครับ ไฟล์ข้างล่าง

asawincyber:
ขอบคุณมากครับ  ;D ;D ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลย

adison:
เรียน อ.และพี่ ๆ ทุกท่านคะ

แล้วถ้ารายการที่ไม่ให้เราคิดเงิน เช่น เวชภัณฑ์ที่คิดรวมในค่าพยาบาลพื้นฐานไปแล้ว แต่เราอยากทราบต้นทุนในการรักษาคนไข้แต่ละราย จะมีวิธีตั้งค่าตรงไหน อะไรยังไงคะ เพื่อสิ้นปี จะรายงาน ผอ.ถึงต้นทุนที่ใช้ใน รพ.ได้ (ค่าอุปกรณ์ที่ไม่ให้คิด ก็ถือว่า รพ.มีต้นทุนที่ รพ.ต้องจ่ายแล้ว)

เช่น ใส่ ราคาอุปกรณ์ตัวนั้นเป็น 0.00 บาท แต่ใส่ในช่องต้นทุน เป็นราคาจริง อย่างนี้เป็นต้น รึเปล่าคะ
แล้วสิ้นเดือนหรือในคนไข้แต่ละราย จะมีวิธีดึงมาดูได้ยังไงคะ ระหว่างค่าใช้จ่ายจริงกับที่เรียกเก็บไป ส.ก.ส.

ตอนนี้ที่หอผู้ป่วยเขียนมืออยู่คะ

ขอบคุณคะ

รพ.ค่ายอดิศร จ.สระบุรี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version