กระทู้ล่าสุดของ: ฺBMS-Training Team
HOSxP Community
HOSxP Community Forum
HOSxP Community
ข่าว: SMF - Just Installed
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน กันยายน 02, 2014, 09:03:37 AM


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 53
1  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BMS สัญจร 3 กองทุน ประจำปีงบประมาณ 2558” เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 01:30:43 PM
รุ่นสอง 30 กันยา - 1 ตุลา 57 ใช่ใหมครับ

ใช่ครับ
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 30กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
2  HOSxP / นอกเรื่อง / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BMS สัญจร 3 กองทุน ประจำปีงบประมาณ 2558” เมื่อ: สิงหาคม 26, 2014, 02:29:32 PM
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “BMS สัญจร 3 กองทุน ประจำปีงบประมาณ 2558”วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ/เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุข และนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4.   เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของรพ.

เนื้อหา
1.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
2.   การตรวจสอบและกำหนดรหัส TMT TPU Code เพื่อการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
3.   การตรวจสอบและการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
4.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
5.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
6.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การเงิน ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
7.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset และการตรวจสอบความถูกต้อง


 กลุ่มเป้าหมาย
-   ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
-   เจ้าหน้าที่จากงานประกันของหน่วยบริการ
-   เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลงานตรวจรักษา งานจ่ายยา และงานการเงิน


ระยะเวลาในการอบรม   2วัน /รุ่น


สถานที่อบรม
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 25 - 26 กันยายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์  จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชจำนวนผู้เข้ารับการอบรม  40 คน/รุ่นค่าลงทะเบียนคนละ    8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก     รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร


วิทยากร
คุณหัทยา  ทองคงหาญ และ คุณสันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์  พร้อมทีมงานฝึกอบรม จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด


การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP เวอร์ชั่น 3.57.7.25b ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.มาให้เรียบร้อย


สิ่งที่ได้ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
   1.คู่มือ "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset" เพื่อรองรับระบบ National Clearing House
   2.Tool ที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลพื้นฐานและส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"
   3.Tool ที่ใช้ในการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue

 

ตารางการอบรม

วันแรก
8.30 - 9.00 น.      ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น.  รู้จักกับโครงสร้าง e-Claim Dataset การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาตรฐานแฟ้มข้อมูล e-Claim Dataset ในปีงบประมาณ 2558
10.30 -10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -12.00 น.   การตรวจสอบ/กำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
                        -   ข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
                        -   ข้อมูลรายการสิทธิการรักษา
                         ข้อมูลหมวดค่ารักษาพยาบาลตามมาตรฐานการกำหนดข้อมูลยา เพื่อการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue และการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
                        -   ข้อมูลรายการยา
                        -   การกำหนดรหัส TMT TPU Code
                        -   การส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
12.00 –13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30  น.   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ (ผู้ป่วยนอก)
14.30 –14.45  น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 –16.00  น.การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา (ผู้ป่วยนอก),การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การเงิน (ผู้ป่วยนอก)

วันที่สอง
8.00 – 8.30  น.     ลงทะเบียน
8.30 – 10.30  น.  การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ (ผู้ป่วยใน)
10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 –12.00 น.   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา (ผู้ป่วยใน)
                              การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การเงิน (ผู้ป่วยใน)
12.00 –13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30  น.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
14.30 –14.45  น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 –16.00  น.   ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล ด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP Eclaim Export*****ตารางการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ก่อนเข้าร่วมอบรม*****
เพิ่มเติม !!! ราคาห้องพัก


ค่าที่พัก  ** ชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม

รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์  จ.พิษณุโลก   
ห้องพัก Superior Single (พัก 1 ท่าน)  ราคา  1,000  บาท/ห้อง/คืน 
ห้องพัก Superior Twin (พัก 2 ท่าน)   ราคา  1,100  บาท/ห้อง/คืน


รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ห้องพัก Superior Single (พัก 2 ท่าน)  ราคา  1,200  บาท/ห้อง/คืน 
ห้องพัก Superior Twin  (พัก 2 ท่าน)  ราคา  1,200  บาท/ห้อง/คืน

   
3  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: ธันวาคม 13, 2013, 05:57:47 PM
Update !!!

แผนที่โรงแรมบ้านเชียง
พร้อมทั้งรายชื่อผู้เข้าพักที่ให้ BMS จองห้องให้ค่ะ
ตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์แนบเลยนะคะ
(ต้อง Log In ก่อน จึงจะเห็นไฟล์)

**สามารถแจ้งชื่อโรงพยาบาลกับทางเคาท์เตอร์โรงแรมได้เลยค่ะ
4  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 02:37:05 PM
Update !!!

แผนที่โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์
พร้อมทั้งรายชื่อผู้เข้าพักที่ให้ BMS จองห้องให้ค่ะ
ตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์แนบเลยนะคะ
(ต้อง Log In ก่อน จึงจะเห็นไฟล์)


**สามารถแจ้งชื่อโรงพยาบาลกับทางเคาท์เตอร์โรงแรมได้เลยค่ะ
5  HOSxP / HOSxP PCU / Re: HOSxP PCU check new version เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 06:21:07 PM
หน้าจอนี้แสดง ขึ้นมาทำไมครับ

เพราะ ไม่มีข้อมูลอะไรเลย
จริง ๆ ผมว่า หน้าจอนี้ ดี แต่ มันไม่อัพเดท ไม่มีอะไรแสดง
จริง ๆ ถ้าจะทำ ก็ช่วยใส่ข้อมูลลงมาหน่อยนะครับ
แนะนำ ฟีเจอร์ใหม่  การเปลี่ยนแปลง 
แนะนำการตั้งค่าต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงใน V นั้น ๆ ก็จะดีมาก ๆ ครับสวัสดีคะ

                   ถ้าต้องการปิดหน้าจอนี้นะคะ ให้มาเขียนคำสั่ง sql ดังนี้คะ  select * from sys_var    where sys_name like "%show_what%"
จะปรากฎ  show-what-newadm-3.56.11.19  ในคอลัมภ์  sys_value ให้ใส่ "Y"  ลงไป (เป็น Y ใหญ่นะคะ) แล้วกดปุ่ม update คะ  มันจะปิดจะหน้าจอ what new ไปคะ

                                                                                                                        ขอบคุณคะ
                                                                                                                           เกียง

 
6  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2013, 04:09:30 PM
Update !!!!

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม V.L. HATYAI ที่แจ้งให้ทาง BMS จองให้
ตรวจสอบรายชื่อพร้อมทั้งดาวน์โหลดแผนที่ได้ตามไฟล์แนบเลยนะคะ


หากไปถึงโรงแรมแล้วสามารถแจ้งชื่อโรงพยาบาล หรือชื่อผู้เข้าพักได้ที่เคาท์เตอร์เลยค่ะ
7  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2013, 03:54:48 PM
จอง   ....ร.พ.แม่สอด  รุ่นที่ 2  เชียงใหม่   3  ที่ครับ  ห้องพัก 2 ห้อง เตียงเดี่ยวครับ
รอผออนุมัติครับ
สวัสดีค่ะคุณbbkung ร.พ.แม่สอด

ได้คะทางเรายินดีจะจองให้คะ รบกวนถ้าผ.อ.อนุมัติแล้วส่งใบสมัครมาด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ
ปุณญาพรคะ
8  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2013, 01:47:03 PM
ทาง BMS จองที่พักให้เลยไหมครับ ของ ทับปุด เปลี่ยนเป็นพักเดี่ยวครับ
สวัสดีคะคุณวิภูษิต
 
ทาง BMS จองให้คะ แต่เดี๋ยวทางโรงแรมจะโทรแจ้งให้ทราบอีกทีคะ ทางคุณวิภูษิต เปลี่ยนจากเตียงคู่เป็นเตียงเดี่ยวนะคะ

ขอบคุณคะ

ปุณญาพรคะ
9  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 08:57:37 AM
โรงพยาบาลหัวไทร จอง 1 ที่ครับ

รุ่น 1 ที่หาดใหญ่ครับ จะส่งหนังสือ ให้ พรุ่งนี้นะครับ

          สวัสดีคะโรงพยาบาลหัวไทร

ทางเราจะจองให้นะคะ แล้วเมื่อทางโรงพยาบาลส่งเอกสารใบสมัครเข้าอบรมมาแล้วทางเราจะรีบแจ้งให้ทราบคะ

ขอบคุณคะ

ปุณญาพรคะ
10  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2013, 08:53:18 AM
รพ.เทิง 1ที่
รพ.ขุนตาล 1 ที่
รุ่น 2 ที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้จองไว้ก่อนหนังสือจะออกวันจันทร์คับผมจะส่งเอกสารตามไปถ้าเต็มแล้วกรุณาแจ้งกลับที่รพ.เทิงด้วยนะครับตอนนี้รอผอ.เซ็นอย่างเดียวครับ

          สวัสดีคะรพ.เทิงและรพ.ขุนตาล

รุ่นที่2 จ.เชียงใหม่ เราเปิดโอกาสให้จองก่อนวันที่ 6 ธ.ค. คะ  รีบๆ ส่งใบสมัครนะคะ ถ้าเต็มแล้วน่าเสียดายนะคะ

ขอบคุณคะ

ปุณญาพรคะ
11  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2013, 04:49:47 PM
รพ.วชิรบารมี สมัครเข้ารับการอบรมฯรุ่นที่ 3 โดยแจ้งไว้ในใบสมัครว่าจะ check in เข้าที่พัก(โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดร) ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค.56 แต่ไม่มั่นใจว่าทางบริษัทจะประสานจองที่พักให้ หรือให้ผมจองที่พักเอง จึงขออนุญาตเรียนถามมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดครับ............khe

 สวัสดีคะ

                ทางบริษัทจะรวบรวมรายชื่อลูกค้าที่ต้องการให้ทางบริษัทสำรองที่พักส่งให้ทางโรงแรมแต่ละจังหวัดคะ แล้วทางโรงแรมจะติดต่อกลับอีกครั้ง ซึ่งทางโรงแรมอาจจะติดต่อกลับทางอีเมล์หรือโทรศัพท์คะ 

                                                                                 ขอบคุณคะ
                                                                                   เกียงคะ Wink
12  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2013, 11:03:35 AM
สงสัยจะไม่ได้ไปซะแล้ว...มีหนังสือประชุมโปรแกรม Thairefer วันที่ 3 ธ.ค.ที่จ.สุราษฯซะงั้น....เห้อ....เซ็งจุงเบยยยย...ลำบากจริงมี Admin คนเดียว....
สวัสดีคะคุณbbb3

น่าเสียดายจังเลยคะ แต่ไม่เป็นไรคะ ยังมีอบรมรุ่นที่ 2 และ รุ่นที่3 นะคะ

 รุ่นที่2 วันที่11-12 ธ.ค. 56 และ รุ่นที่3 วันที่16-20 ธ.ค.

 ลองเข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะ

ขอบคุณคะ

ปุณญาพรคะ
13  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 04:09:24 PM
Grin Grin 11449   Grin Grin ส่งใบสมัครไปตั้งแต่วันที่ 15 พย 56 แล้ว โทรแจ้งแล้ว  ผู้รับบอกว่าจะโทรกลับ ตอนนี้ยังไม่เห็นโทรกลับเลยครับ   ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารใบสมัครยังครับ... Huh Huh


สวัสดีคะคุณตัวเล็ก....แต่เล้าส์ใจ....

ทางเราต้องขออภัยด้วยคะ ทางเราได้รับใบสมัครเข้าอบรมเรียบร้อยแล้วคะ ต้องขออภัยอีกครั้งนะคะ

ขอบคุณคะ

ปุณญาพรคะ
14  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 02:40:33 PM
Grin Grin 11449   Grin Grin ส่งใบสมัครไปตั้งแต่วันที่ 15 พย 56 แล้ว โทรแจ้งแล้ว  ผู้รับบอกว่าจะโทรกลับ ตอนนี้ยังไม่เห็นโทรกลับเลยครับ   ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารใบสมัครยังครับ... Huh Huh

15  HOSxP / นอกเรื่อง / Re: ประกาศหลักสูตรอบรมเรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"(3 กองทุน) เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2013, 02:28:32 PM
รพ.กาญจนดิษฐ์ สมัคร 2 ที่ เดี๋ยวจะแฟกส์ ใบสมัครไปอีกทีครับ

สวัสดีคะ รพ.กาญจนดิษฐ์  (คุณ สิทธิพร นาคสวาท)

ทางเราขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  หากทางโรงพยาบาลกาญจดิษฐ์ส่งแฟ็กซ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งทางเราด้วยคะ

ขอบคุณคะ

ปุณญาพรคะ
หน้า: [1] 2 3 ... 53
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media
Joomla Bridge by JoomlaHacks.com


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.05 วินาที กับ 24 คำสั่ง

กระทู้ล่าสุด

All recent post | Most value member | Topic stock
Copyright © 2006 Bangkok Medical Software Co.,Ltd.
SourceForge.net Logo web site monitoring tool